• Crkva Prisoje

     

    Uznesenje Blažene Djevice Marije

  • Župna Kuća Prisoje

     

  • Prisoje

  • Panorama s kalvarije

 

booked.net

POSJEĆENOST

1.png2.png2.png3.png9.png2.png6.png
Danas 975
Jučer 1715
Tjedan 2690
Mjesec 29993
Sveukupno 1223926

16-07-2024

 


 

ĐAKON NA PASTORALNOM PRAKTIKUMU

Tijekom posljednjih dvadesetak godina, u skladu s novim crkvenim propisima, polako se ustalio običaj da se nanovo zaređene đakone na neko vrijeme šalje u župe kako bi prije svećeničkoga ređenja stekli potrebno pastoralno iskustvo radi lakšeg uključivanja u odgovoran posao s ljudima onoga časa kad postanu svećenici i kako bi se barem donekle upoznali sa stanjem u biskupiji u kojoj će djelovati.

 

 I.  don  Drago  Ćurković, đakon na praktikumu  (2003. ÷ 2004.)

   don Drago Ćurković, rođen je 26. lipnja 1980. u Livnu. Kršten je u župnoj crkvi u Rašeljkama 14. rujna 1980., a krizman 5. lipnja 1994. Nakon osmogodišnjeg školovanja u rodnom selu Kazagincu, klasičnu gimnaziju završava u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu (1995.-1999.). Filozofiju je studirao na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (1999.-2001.), a teologiju na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa u Rimu (2001.-2004.), gdje je i diplomirao u lipnju 2004. Za đakona je zaređen u rodnoj župi u Rašeljkama, na patron župe sv. Franje Asiškoga, 4. 10. 2004. godine. Kao đakon djelovao je u župi Prisoje te istovremeno predavao vjeronauk u srednjoj školi u Tomislavgradu. Za svećenika ga zaređuje biskup Ratko Perić u mostarskoj katedrali, na Petrovdan, 29. 6. 2005. Mladu misu slavio je u rodnoj župi sv. Franje Asiškoga u Rašeljkama, 7. kolovoza 2005. Poslije ređenja službuje kao župni vikar godinu dana u župi Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna. Od 2006. do 2012. god. bio je župnim vikarom u župi sv. Ivana u Mostaru odakle je upućen na poslijediplomski studij biblijske teologije u Rim.

 


 

DUHOVNI POMOĆNICI

 

VII.   Dr. don  Stipe  Ivančić, djelovao  1996. ÷ 1997

         don Stipe je rođen 2. siječnja 1948. godine u Grabovici u Duvanjskom kraju. Pučku školu pohađao je u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju u sjemeništu u Zagrebu (1963.-1967.) na Šalati. Filozofsko-teološki studij završio je u Splitu (1969.-1973.). Za svećenika je zaređen u Prenj-Dubravama, 1. srpnja 1973. godine po rukama biskupa mons. dr. Petra Čule. Nakon dvije godine službe župnoga vikara na Ledincu priključuje se Misijskom institutu „Consolatina“ u Torinu, potom u Londonu, gdje se kroz dvije godine priprema za odlazak u misije. U Tanzaniji je djelovao 8 godina (1978.-1986.) u biskupiji Iringa. Nakon toga biskup mons. Pavao Žanić poslao ga je na studij misiologije na Papinsko sveučilište Urbanijanu u Rimu gdje je postigao magisterij 1989. godine, a doktorat tri godine kasnije. Boravio je u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu. Pozvao ga iz misija u misiologiju.

Za vrijeme studija, a i poslije, javlja se člancima iz misijskog područja: u "Radosnoj vijesti", u "Crkvi na Kamenu" i u „Đakovačkom vjesniku“. Radio je u misijskoj sekciji u Zboru za evangelizaciju naroda nešto više od godine dana (1992.-1993.).Tu ostaje samo godinu dana jer je prinuđen radi zdravstvenih razloga dati ostavku. Nakon toga vraća se u domovinu u župu Prisoje na kojoj ostaje do pred kraj 1997. god. Te godine u dvanaestom mjesecu biva prebačen u Svećenički dom u Dubrovniku. Danas se nalazi u Svećeničkom domu u Mostaru.

 


 

VI.  don  Jozo  Blažević, djelovao  (1981. ÷ 1985.)

    

don Jozo -(Joko)  Blažević, rođen je 3. prosinca 1955. godine u mjestu Pasič, župa Rašeljke od oca Marka i majke Anice, r. Dudić.

Osnovnu školu pohađao je u Kazagincu i Aržanu, a Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu na Šalati, gdje je  položio i ispit zrelosti.

Teološki studij završio je na Visokoj bogoslovnoj školi u Sarajevu.

Sveti red đakonata primio je 7. prosinca 1980., a prezbiterata 29. lipnja 1981. u Mostaru po mostarsko-duvanjskom biskupu Pavlu Žaniću.

Tijekom svoga svećeničkog života službovao je u župama:

Prisoje (1981. - 1985.)

Vir (1985.)

Drežnica (1986. - 1993.)

Sv. Matej – Mostar (1993. - 1996.)

Hercegovački Vinjani (1996. - 2022.), paralelno i Zagorje (2019. - 2022.)

Nakon 26 godina župničke službe u Vinjanima posuškim, biskup Petar Palić imenovao ga je u srpnju 2022. godine župnikom u Gabeli i u veljači 2023. godine župnim upraviteljem u župi Gorica-Struge. Preminuo je iznenada u nedjelju, 26. ožujka 2023. u poslijepodnevnim satima.

Sahranjen je 28. ožujka 2023. na groblju u Blaževićima (Kazaginac), župa Rašeljke.

Neka mu Gospodin udijeli vječnu radost u svome Kraljevstvu!

    


 

V.  don  Pero  Marić, djelovao  (1980. ÷ 1981.)

 

 don Pero Marić, rođen je 25.09.1949. u selu Vrdi, župa Drežnica. Gimnaziju završio u Dubrovniku, bogosloviju u Splitu. Zaređen u Rimu 29.06.1975.  Trenutno župnik je u Hutovu.

U arhivu župe Prisoje u Protokolu iz god. 1981. piše kako je don Srećko obolio od išijasa, pa Ordinarijat šalje don Peru Marića 'na ispomoć' u župu Prisoje. Potpisao biskup Pavao Žanić. Naglašava se da don Pero i dalje ostaje duhovnim pomoćnikom u Rašeljkama, ali na ispomoći u Prisoju dok don Srećko ne prohoda. U župi Prisoje don Pero je proveo nešto više od pola godine. Dobili su obojica dekrete pa su iste godine napustili: don Srećko župu Prisoje, a don Pero i Prisoje i Rašeljke.

 


 

IV.  don  Jozo  Serdarušić, djelovao  (1977. ÷ 1980.)

   don. Josip Serdarušić, rođen je 11. veljače 1944. u Roškom Polju, u obitelji od sedmero djece od oca Jakova i majke Marije, r. Jurčević. Osnovnu je školu pohađao u Roškom Polju 1950.-1954., srednju u Čepinu 1958., koju je završio 1962. U sjemeništu u Zadru, bio je kod otaca trećoredaca u novicijatu 1966.-1967.

Kandidat za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije postao je 1970. godine. Filozofsko-teološki studij počeo je 1967. u Zagrebu, a završio 1973. na Visokoj filozofsko-teološkoj školi u Eichstättu u Bavarskoj, boraveći u Biskupijskoj bogosloviji u istom mjestu.

Za svećenika ga je zaredio 1. srpnja 1973. u župi Prenj-Dubrave mostarsko-duvanjski biskup msgr. Petar Čule. Mladu misu slavio je u Roškom Polju 5. kolovoza 1973.

Obavljao je crkvene službe kao kapelan u Hrasnu 1974.-1975.; u Dračevu 1975.-1977.; u Prisoju 1977.-1980.

Zbog slaba zdravstvenog stanja i nemogućnosti da pastoralno djeluje, umirovljen je 1. listopada 1984. Od 2003. boravio je u Svećeničkom domu u Mostaru, gdje je i umro 14. listopada 2008.

 


 

III.   don  Vlado  Lozić, djelovao  1977.

 

 


 

II.  don Ante Ivančić (Matkov), djelovao  (1975. ÷ 1976.)

     don Ante je rođen u Grabovici, župa Grabovica, 28. 4. 1948. od oca Mate i majke Ljubice r. Kutleša. Osnovnu školu pohađao je u Grabovici i Prisoju: 1954.-1962., srednju u Interdijecezanskom sjemeništu u Zagrebu 1962.-1966.,  filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1966.-1972.  Diplomirao je na KBF u Zagrebu, 1974. s radom: “Susret čovjeka s Bogom u ‘Mislima’ Blaisea Pascala”. Za svećenika je zaređen u Rašeljkama, 29. 6. 1972. Zaredio ga je biskup Petar Čule.

Pastoralno je djelovao kao kapelan u Kruševu 1972-1973.,  u Pologu 1973.-1975., u Prisoju 1975.-1976. Župničku službu obnašao je u župi Privlaka (Zadarska nadbiskupija) 1976.-1985. Ponovo je bio kapelan u Njemačkoj u Singen-u, Offenburg-u 1986.-1987., župnik u Koenigheim 1987.-1998. i Gottingen (župnik) od 1998. Trenutno dušobrižnik u Hrvatskoj katoličkoj zajednici Göttingen-Braunschweig.

 


 

I.  don Tomislav Radišić, djelovao  (1951. ÷   )

  rođen 1930 g. u Radišićim, župi Sv. Josipa Radnika - Grljevići, općina Ljubuški. Vrlo kratko djelovao u našoj župi, za vrijeme župnikovanja fra. Zlatka Sivrića. Kada je djelovao u nas bio je fratar, poslije je otišao u Đakovačku biskupiju i postao dijacezanski svećenik.

Trenutno svećenik u miru u svećeničkom domu u Đakovu - Đakovačko Osječka nadbiskupija.

 

 

KONTAKT

 

Župa Prisoje

Uznesenja Bl. Djevice Marije

 

 

Adresa: Prisoje 55, 80245 Prisoje, BiH

Telefon:  +387 34 366-604

Fax: +387 34 366-604

Mail: info@zupaprisoje.net

Transakcijski račun otvoren kod „UniCredit Bank“

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA393380604816953985

 

Vi ste ovdije: